Výstava prací žáků I. a II. stupně

V pátek 15. března 2019 proběhla v naší škole vernisáž prací žáků.

Byla vyvrcholením dlouhodobého projektu žáků I. stupně na téma Pohádka. Všichni mohli zhlédnout výtvory svých spolužáků v přízemí a 1. patře, ať už se jednalo o výtvarnou či literární tvorbu. Nechybělo ani divadelní představení  žáků 3. B.  Na 2. patře byly vystaveny výtvarné práce II. stupně za 2. pololetí.

Všem zúčastněným, kteří se na výstavě podíleli, velmi děkujeme.

 

Erika Duchková

Comments are closed.