Projektové dny na II. stupni – Přežijeme rok 2050?

Ve dnech  od 30. 4. do 3. 5. 2019 na II. stupni probíhaly projektové dny Přežijeme rok 2050? ve spolupráci s neziskovou organizací Glopolis o.p.s. se zaměřením na plýtvání potravin.

Během projektu si žáci mohli uvědomit, že plýtvání jídlem znamená i plýtvání penězi, vodou, energií, pohonnými látkami, půdou, lidskou prací a životním prostředím. Žáci se seznámili se způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravin nejen ve škole, ale i v domácnosti. Ve čtvrtek v rámci exkurzí žáci zjistili, jak funguje Potravinová banka, navštívili Ekofarmu Máslovice a poznali prostředí Komunitní zahrady Kuchyňka.  Prohlédli si farmářské trhy v Kobylisích, kde zjišťovali možnost bezobalového nakupování.

 

Erika Duchková

Comments are closed.