Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 13. června 2019 se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního ceremoniálu pasování na čtenáře. Zvládli odvážně nejen náročný nástup, ale i vlastní čtenářskou zkoušku. Nebojácně poklekli před velkým mečem, aby pak převzali pasovací listinu s knížkou, která jim bude tento okamžik připomínat. Program malí rytíři zpestřili pásmem básniček a písniček.

Všem čtenářům přejeme krásné prázdniny.

Johanka Zummerová a Miroslav Švehla (třídní učitelé 1. tříd)

Erika Duchková

Comments are closed.