Pohádka 0 dvanácti měsíčkách – divadelní představení pro rodiče (3. A)

Všechny děti si rády hrají a jsou tvořivé, a to platí i o našich žácích, kteří se již od 2. třídy seznamovali se základy výrazové mluvy a pohybu v rámci dramatické výchovy. Několik žáků z naší třídy navštěvuje divadelní kroužek v naší škole. Během školního roku spontánně nacvičovali o přestávkách různé scénky a divadelní etudy, improvizace, které pak předváděli svým spolužákům. Spolužáci se začali postupně přidávat, až se zrodil plán zdramatizovat pohádku O dvanácti měsíčkách, což navazuje na školní projekt Pohádky, který děti inspiroval. Žáci si upravili scénář podle knihy „Zahrajeme si pohádky“ od Zuzany Novákové. Dohodli se o přidělení rolí včetně vypravěče a několik týdnů o přestávkách a některých hodinách českého jazyka pečlivě nacvičovali, a tím rozvíjeli dovednosti komunikativní, sociální, kooperativní aj. Postupně se vybavovali kostýmními doplňky, rekvizitami a kulisami, které si vytvořili buď sami, nebo ve spolupráci s rodiči.

Divadelní představení O dvanácti měsíčkách uvedli žáci naší třídy pro rodiče před zahájením třídních schůzek dne 28. května 2019.  Zahráli ho, jak nejlépe uměli, a podle potlesku a spokojenosti diváků úspěšně. Společné setkání dětí – herců a rodičů – diváků bylo pro všechny velmi příjemné. Divadlo zahrají žáci také našim prvňáčkům.

Jaroslava Hrdličková (třídní učitelka 3. A)

Erika Duchková

Comments are closed.