3. B „Chytří gurmáni“

V pátek 4.října jsme navštívili výukový program v NTM „Chytří gurmáni“. Pod odborným vedením se z nás na chvilku stali malí chemici- vědci. Pomocí „zkoumadla“ jsme hledali v ovoci a zelenině vitamín C. Práce v laboratoři se nám moc líbila.

S sebou jsme si odnesli nejen nové zkušenosti, ale i zajímavé výsledky našich chemických pokusů.

Katka Markalousová

Dana Seifertová

Comments are closed.