Pocitová mapa

Radou hl. m. Prahy byla přijata Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Městská část Praha 8 byla vybrána jako pilotní městská část, ve které se bude testovat implementace této strategie.

Jednou z klíčových oblastí adaptačních opatření jsou i opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy, protože je třeba informovat žáky a potažmo i jejich rodiče o projevech a vhodných adaptačních opatření jak na úrovni města, školy a domácnosti (zejména více zeleně a vodních prvků ve městě), tak na úrovni vlastního bezpečného chování v případě projevů klimatické změny (např. pitný režim, vhodné oblečení).

Zapojením do průzkumu prostřednictvím pocitové mapy můžete  ovlivnit dění ve Vaší městské části. K vyplnění do 31. října 2019.

Možnost vyplnění pocitové mapy na tomto odkazu

http://evp.adaptacepraha.cz/pocitova-mapa-prahy-8/.

Děkujeme za vyplnění.

ředitelství školy

Dana Seifertová

Comments are closed.