Olympiáda, centra aktivit a 5. A

Minulý týden jsme měli centra aktivit na téma olympiáda. V centrech aktivit plníme úkoly. Centra tentokrát byla: ateliér, matematika, čtení, psaní a věda a objevy. Paní učitelka vymyslela, že v centru ateliér se bude rýt do lina, v matematice jsme počítali slovní úlohy a různá data o olympiádě. V psaní jsme doplňovali do textu a ve čtení jsme si měli přečíst text, odpovědět na otázky a připravit krátkou prezentaci. Ve vědě a objevech jsme dělali časovou osu. Podle mě to bylo super (Simona Švancarová)

Dana Seifertová

Comments are closed.