Vyjádření zaměstnanců školy ke stávce

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s naším vyjádřením k plánované stávce na středu 6.11.2019.

Českomoravský odborový svaz stávku vyhlásil z těchto důvodů:

Důvod stávky:

Zaručený nárůst tarifů

Bylo slíbeno 15 % objemu finančních prostředků na růst platů pedagogických pracovníků. Po všech jednáních to bylo 10 % objemu na rok 2020 a 9 % na rok 2021.

Z objemu, který umožňuje 12,5 % růst tarifů,

požadujeme zaručený nárůst tarifních platů o 10 % od 1. 1. 2020 pro pedagogy.

Ministr rozhodl bez projednání se sociálními partnery o 8 % navýšení tarifů.

O dalším navýšení kapitoly školství pro RgŠ jsme připraveni jednat s poslanci a poslankyněmi PS ČR v průběhu projednávání státního rozpočtu na rok 2020.

Jako zaměstnanci školského zařízení se stávkou souhlasíme, ale ne z výše uvedených důvodů. Domníváme se, že tyto důvody nehájí plně zájmy učitelů a nenaplňují slib vlády o nárůstu platů pedagogických pracovníků v roce 2020 o 15%. Dále pak termín stávky, byl dle našeho názoru stanoven v příliš krátkém časovém období od rozhodnutí o stávce. Jako učitelům nám nejde jen o mzdové prostředky, ale chceme také vědět, kam české školství kráčí. Chceme jasnou vizi vlády o budoucnosti školství a vzdělávání Vašich dětí.

Svou podporu stávky ve středu vyjádříme smutečním oděvem, který bude symbolem smutku za boj o lepší podmínky ve vzdělávání Vašich dětí.

K tomuto vyjádření se připojují všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší Základní a mateřské školy U Školské zahrady.

Předem děkujeme za Vaši podporu.

Dana Seifertová

Comments are closed.