• 22. února 2020
  • dana-seifertova
  • 4. B
  • 0

Žáci 4. B písaři a vazači knih

Jak v minulosti vznikala kniha se dozvěděli žáci čtvrté třídy a také si vyzkoušeli psaní husím brkem. Ve skupinkách si vyrobili knihu. Dozvěděli se zajímavosti o největší knize světa, která byla odvezena po třicetileté válce od nás do Švédska, kde je dodnes. Vědí, na co se dříve knihy psaly, co je kaligrafie a iluminace. Zkusili si ozdobně napsat iniciálu.

Dana Seifertová

Comments are closed.