Informace k zadávání práce pro žáky

Mimořádné opatření, které bylo vyhlášeno ministrem zdravotnictví, se týká činnosti základní školy, školní družiny i školní jídelny. Opatření trvá do odvolání. Po tuto dobu bude probíhat vzdělávání distanční formou. Každý vyučující zadává žákům práci a sleduje její plnění a je připraven konzultovat s žáky. Zadávání práce pro žáky Vyučující zadávají práci k samostudiu a procvičování prostřednictvím Žákovské knížky na webu školy. Zadání najdou žáci ve zprávách nebo na nástěnce třídy. Žáci plní úkoly v daném termínu a odevzdávají ji způsobem, který vyučující uvede. Vyučující stanoví také způsob hodnocení práce. Komunikace s vyučujícím probíhá každý pracovní den mezi 8 -14 hodinou elektronickou formou (Žákovská knížka, e-mail). V tuto dobu učitelé budou konzultovat a reagovat na dotazy.

Věra Staňková

Comments are closed.