Učíme se doma – 4. B

Žáci dostali za úkol na základě přečteného textu z dějin našeho národa, nakreslit myšlenkovou mapu, komiks, vypracovat list a odpovídat na otázky podle pověsti o svaté Ludmile. Bohužel není možno uveřejnit všechny práce. Děti jsou úžasné, ale i rodičům patří velká pochvala. Bez nich by to nešlo.

Dana Seifertová

Dana Seifertová

Comments are closed.