Doma nezahálíme: Žáci 5. A v rámci skupin na Skype provedli sběr dat potřebných k sestrojení sloupcového grafu.

V jednotlivých skupinách se domluvili, jaká data budou sbírat (výška spolužáků, počet domácích mazlíčků, literární žánry a počet oken). Děti jsou moc šikovné a snaživé. Velké díky patří i rodičů, kteří na děti dohlíží a pomáhají jim. DĚKUJI, Petra Hejduková

Dana Seifertová

Comments are closed.