• 6. dubna 2020
  • dana-seifertova
  • 4. B
  • 0

Pokračujeme v projektovém vyučování a jde jim to!!!

Žáci 4. B opět bezchybně zpracovali další témata: Svatý Václav a jeho bratr Boleslav. Přečetli si text a vybrali nejdůležitější myšlenky obou bratrů.
V matematice a pracovní výchově se jim povedlo krásné těleso – krychle, se kterou si mohou i zahrát.
V přírodovědě a výtvarné výchově si měli vybrat jednu léčivou a jednu jedovatou rostlinu, která roste na louce. Pozor! Někteří se naučili i latinsky!
Zaslouží velké uznání nejen děti, ale i rodiče a ostatní obyvatelé domácností, kteří jsou již z toho učení celí znavení.
Děkujeme.

Dana Seifertová

Dana Seifertová

Comments are closed.