• 29. dubna 2020
  • dana-seifertova
  • 4. B
  • 0

Vlastivěda – Románský sloh

Žáci 4. ročníku měli téma románský sloh. Nakreslili libovolnou románskou stavbu a zapsali o ní zajímavosti. S dětmi pracovali i někteří rodiče, kteří si zavzpomínali na vlastivědu a dějepis na základní škole. Pochvala za krásné práce patří nejen dětem, ale i rodičům.
Dana Seifertová

Dana Seifertová

Comments are closed.