• 4. května 2020
  • dana-seifertova
  • 5. A
  • 0

Přírodověda – Nervová soustava

Tentokrát tématem žáků 5. A byla nervová soustava. Děti zhlédly video „Kdo řídí tělo“, nakreslily nebo vymodelovaly mozek a popsaly jeho základní části. Dětem patří velká pochvala za pěkné práce. 

Petra Hejduková

Dana Seifertová

Comments are closed.