Roušky u nás

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 7. 9. , nejpozději od úterý 8. 9., budou učitelé i žáci u nás ve škole nosit roušky.
Roušky budou povinné na chodbách, při vstupu do budovy, návštěvě toalety, stěhování ze třídy do jiné třídy. Nemusíte je nosit při výuce, při aktivitách mimo budovu a v jídelně.

Doporučení hygieniků z období mimořádného opatření je mít alespoň dvě roušky, abyste si mohli po 4 hodinách vzít čistou. Je důležité mít na roušky igelitový sáček a odkládat je do něj. Doporučení pro zejména menší děti je označit si roušku svým jménem, monogramem nebo jiným symbolem. Nebylo by dobré si roušky zaměnit se sousedem.

Děti ve školní družině budou moct odložit roušku, pokud budou ve svém oddělení ve své třídě. Při sloučení dětí z více oddělení a při pobytu na chodbě budou roušku používat.

Přeji nám všem pevné zdraví a velkou zásobu roušek.

Věra Staňková, ředitelka školy

Věra Staňková

Comments are closed.