Homo coronavirus neboli člověk kovidový.

 Žáci 9. ročníku se v distanční výuce zamýšleli nad podobou člověka, který vznikl díky současné společenské situaci. Žáci vymysleli mnoho podob nového typu člověka a nazvali jsme jej Homo coronavirus neboli člověk kovidový. 

Slohovka-na-web

Dana Seifertová

Comments are closed.