• 10. listopadu 2020
  • dana-seifertova
  • 1. A
  • 0

Podzim v 1. A

Vážení rodiče, milí spolužáci,
rádi bychom se s Vámi podělili o první pokroky, kterých se nám podařilo dosáhnout během začátku školní docházky. I když jsme byli ve škole velmi krátce, umíme číst a psát první písmena, slova a věty, skládat probraná slova pomocí skládací abecedy, zapisovat na tabulky-Mazalky, psát číslice od 0 do 5, řešit první příklady, využívat interaktivní tabuli, spolupracovat při výtvarných činnostech, procvičovat v pracovních listech, pracovat s párovou paní učitelkou, dodržovat pravidla třídy a nyní dokonce vysílat přes Teams. Držíme se velmi statečně. Využíváme nejmodernější techniku. Díky velké podpoře našich rodičů zvládáme postupovat v učivu s pěknými výsledky. V našich hodinách to vypadá jako při mezinárodní konferenci. Přesto netrpělivě očekáváme den, kdy se rozeběhneme do naší školy. Naše Růžovka nám prostě chybí.
S přáním barevného listopadu a pevného zdraví            
Vaši prvňáci ze třídy 1.A
 Johanka Zummerová a Margita Beranová

Dana Seifertová

Comments are closed.