Sluneční soustava a její planety pohledem 5. B.

Jelikož se v letošním školním roce nemůžeme jít podívat na planety do hvězdárny, museli jsme si vytvořit svůj vesmír doma. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o planetách a celé Sluneční soustavě.

Dana Seifertová

Comments are closed.