2. světová válka v komiksu

Žáci 5. B měli zaznamenat do komiksu nejdůležitější události 2. světové války, o kterých si povídali na hodinách vlastivědy. Jak se jim povedly?
Do práce se zapojili nejen žáci, ale i celé rodiny, které zaslouží poděkování za pomoc.
Dana Seifertová

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.