„Zápas masopustu s půstem“

Co je pro nás radost, co nám jde samo od sebe a kdy se musíme překonávat? Jak si představujeme veselí, hojnost, a jak jeho protipól? K zamyšlení nás vedl obraz „Zápas masopustu s půstem“ nizozemského malíře Pietera Bruegela. Celý druhý stupeň zaslal mnoho úžasných variací na dané téma a toto je jen drobná ochutnávka v rámci bohaté vizuální hostiny.
Anna Kotrbová Rejchrtová

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.