Projekt Kniha

V červnu jsme započali prohlížení a listování knihami z projektového týdne, v němž žáci druhého stupně vytvářeli knihy různých žánrů a podob. Šíře i kvalita autorského pojetí a realizovaných knih je ohromná, zveřejňujeme tedy alespoň drobný vzorek zaslaných a donesených děl. Všem autorům děkujeme!
Anna Kotrbová Rejchrtová

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.