• 11. června 2021
  • dana-seifertova
  • 9.
  • 0

Projektová výuka v 9. ročníku

Od středy 2. 6. do úterý 8. 6. v 9. ročnících proběhly projekty na téma ,,jaderná energie“, které byly 9. 6. odprezentovány všemi žáky. Na výběr bylo sedm témat – osobnost, argumenty pro jadernou energii a proti jaderné energii, Hirošima příčiny a důsledky, radioaktivita, radiace a shrnutí knihy Deník z Hirošimy, kterou napsal Michihiko Hachiya. Žáci se rozdělili do skupin po třech a společně se pustili do práce. Byla dána kritéria hodnocení, která se musela dodržet. Každá skupina si práci rozdělila mezi sebou, jak jim to vyhovovalo, a každý přiložil ruku k dílu. Prezentace byly zpracovávány na počítačích v Powerpointu a doplněny byly obrázky a doprovodným textem, který žáci psali ve Wordu. Hotové prezentace žáci předvedli 9. 6. 2021 v učebně fyziky před odbornou porotou složenou z vyučujících českého jazyka, fyziky a dějepisu. Učitelé všechny práce zkonzultovali, následně ohodnotili a žáci dostali mnoho užitečných rad a tipů, jak své prezentace učinit ještě lepšími. Projekty se vydařily, protože zaujaly ostatní spolužáky i učitele. Žáci se přiučili novým informacím a dovednostem, rozšířili si své obzory jak v dějepise, českém jazyce, fyzice, tak i v práci s textem, odkazy a powerpointem.

K. Procházková, 9. A

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.