Školní opakování trošku jinak

Dne 18. 6. se vypravili žáci 4. a 5. ročníků do Čimického háje, kde měli připravenou hru, která prověřila jejich poznatky z výuky.
Žáci se rozdělili do skupinek a běželi po trase, která byla označena fáborky. Po cestě odpovídali na otázky z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Luštili zprávy tajným písmem. Největší radost měli z pobytu venku a ani jim nevadilo teplé počasí.
Na blízkém hřišti si zahráli míčové hry, závodili v běhu, kreslili křídami nebo si jen popovídali se svými spolužáky.
Příjemně unavení, ale spokojení se vrátili do školy.
Kateřina Markalousová, Dana Kotíková, Iva Lefflerová, Dana Seifertová

Dana Seifertová

Comments are closed.