Školní opakování trošku jinak

Dne 18. 6. se vypravili žáci 4. a 5. ročníků do Čimického háje, kde měli připravenou hru, která prověřila jejich poznatky z výuky.
Žáci se rozdělili do skupinek a běželi po trase, která byla označena fáborky. Po cestě odpovídali na otázky z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Luštili zprávy tajným písmem. Největší radost měli z pobytu venku a ani jim nevadilo teplé počasí.
Na blízkém hřišti si zahráli míčové hry, závodili v běhu, kreslili křídami nebo si jen popovídali se svými spolužáky.
Příjemně unavení, ale spokojení se vrátili do školy.
Kateřina Markalousová, Dana Kotíková, Iva Lefflerová, Dana Seifertová

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.