Informace pro žáky a rodiče k novému školnímu roku 2021/2022

Nový rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 první hodinou. Všichni žáci budou během úvodní hodiny ve své třídě testováni pomocí antigenních samotestů. Do okamžiku výsledků testů jsou žáci ve společných prostorách školy i ve třídě v roušce/respirátoru. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Testovaní žáci mají povinnost ochrany úst ve společných prostorách školy (chodba, šatna).
Ve čtvrtek 2. září budou mít všichni žáci třídnické hodiny 1. stupeň 1. – 4. vyučovací hodinu, 2. stupeň 1. – 5. vyučovací hodinu.
V pátek 3. září na 1.stupni pokračují třídnické hodiny 1. – 4. vyučovací hodinu, 2. stupeň má 1. – 5. hodinu dle rozvrhu.
Od pondělí 6.září probíhá výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky a pokynů třídních učitelů.
Všichni žáci budou 6. a 9. září během úvodní hodiny ve své třídě testováni pomocí antigenních samotestů. Platí stejná pravidla jako při testování 1. září.
Milí rodiče, chtěli bychom vás požádat – pokud se na vaše dítě vztahuje některá z výjimek, informujte prosím co nejdříve svého třídního učitele.

Dana Seifertová

Comments are closed.