Šesté a osmé třídy v Národní galerii


Šesté třídy navštívily expozici První republiky, kde si vyrobily svůj skicák s množstvím zajímavých skic. Osmé třídy se tentokrát ponořily do atmosféry 19. století ve stálé expozici.  Vznikly pracovní listy, ve kterých jsou kresebně zaznamenaná a popsaná vybraná díla z expozice.
Anna Kotrbová Rejchrtová

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.