8.třída v Poslanecké sněmovně

V úterý 12. 4. se třída 8. A zúčastnila dětské konference v Poslanecké sněmovně ČR. Žáci měli možnost spatřit prostory, kde se psaly novodobé dějiny našeho státu, usednout na křeslech poslanců ČR. Spolu s žáky dalších škol jsme diskutovali na téma „Energetická soběstačnost a případná ohrožení“. Na závěr diskuze jsme hlasovali o návrzích usnesení. Uvědomili jsme si, jak je náročné připravit usnesení, které by přijala většina poslanců. V odpoledním bloku nám přišli odborníci vysvětlit problematiku energetiky, obnovitelných zdrojů i energetické soběstačnosti. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Také nás přišli pozdravit někteří poslanci a ministři. 
Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy, zvláště pak odvážným diskutujícím. A děkujeme i nadaci Modrá rybka, která již tradičně připravila tuto velmi přínosnou a zdařilou akci, na kterou nás pozvala. 
Marie Mrázková
PS: Záznam z námi navštívené konference můžete shlédnout i ve Zprávičkách

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.