Výlet do Terezína

Dne 20.4.2022 jsem společně se svou třídou 9.A a třídou 9.B navštívila Terezín. Jako první jsme se byli podívat do Malé pevnosti, kde jsme měli možnost nahlédnout do minulosti a projít si místnosti, ve kterých vězni spávali nebo kde byli vězněni. Cestou jsme si nemohli nevšimnout nechvalně proslulého nápisu – Arbeit macht frei. Ke konci první části prohlídky jsme také zhlédli film, sestavený z útržků starého filmu, který nechal Hitler natočit jako propagandu idily, která v Terezíně údajně panovala. Snímky vězňů radostně hrajících venku fotbal, proložené bolestně reálnými kresbami vězňů, jasně vyjadřovaly kontrast mezi pravdou a lží.

Po prohlídce Malé pevnosti jsme se přesunuli do druhé části našeho výletu – do Hlavní pevnosti. Tam jsme se v jednom z muzeí seznámili s uměním tehdejších vězňů. Zároveň jsme se od místního bývalého průvodce dozvěděli zajímavá fakta o životě lidí, kteří tu kdysi žili, o hrozných podmínkách, které tu panovaly, a o historii celého města. Celý výlet jsme zakončili v krematoriu, kde nám byl vysvětlen proces spalování.

Celým výletem nás provázel náš úžasný dějepisář pan Jirát, který nejenom, že nás seznámil s fakty, ale svým dojemným vyprávěním nám umožnil také nahlédnout do minulosti jak celého města, tak tisíců vězňů. Na výletě nás také doprovázela paní učitelka Novotná, která celý výklad skvělě doplnila. I přesto, že jsme byli na místě, kde se odehrávala jedna z nejsmutnějších částí naší historie, jsme všichni strávili přijemný den a jsme rádi, že jsme měli možnost Terezín navštívit.

Sára Johánková 9.A

Dana Seifertová

Comments are closed.