Sportovní dopoledne na 1. stupni

Žáci naší školy rádi sportují. Zkusili si na sportovním dopoledni různé disciplíny: šplh, slalom s míčkem, skok z místa, běh přes překážky, výkop na branku, hod na cíl, přeskok přes švihadlo….
Nejprve je počasí zradilo a sportovní den musel být odložen, ale nakonec si krásně zasportovali v družstvech. V každém družstvu byli žáci od 1. ročníků až do 5. ročníků.
Již se těší na další ročník.

The gallery was not found!

Dana Seifertová

Comments are closed.