Informace přípravná třída – aktualizace

  1. září čtvrtek – Děti s rodiči přijdou v 8. 00 h před hlavní budovu školy, zde se setkají s paní učitelkou, která je odvede do třídy. Setkání je plánováno cca na hodinu. V případě zájmu je možno u dětí využít stravování ve školní jídelně.
  2. září pátek – Paní učitelka si převezme děti v 8:00 h. již před třídou, vyučování bude končit v 9:40 h. Děti přihlášené do školní družiny si poté převezme paní vychovatelka. Děti, které nebudou školní družinu navštěvovat, předá paní učitelka v 9:40 h. rodičům. Opět je u dětí možno využít stravování ve školní jídelně.

Informace ke stravování: https://www.uskolskezahrady.cz/skolni-jidelna/

Při odebrání oběda 1.9. či 2.9. bude částka stržena z konta zpětně.
Dana Krejčová

Dana Seifertová

Comments are closed.