Informace pro žáky a rodiče k novému školnímu roku 2022/2023

Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8. 00 první hodinou.
Obědy se vydávají od 10.00 hodin.
Seznam nových žáků se zařazením do jednotlivých tříd bude umístěn na vstupních dveřích.
V pátek 2.9. 2022 proběhne organizace výuky následujícím způsobem (třídnický systém):
1. ročník: 2 vyučovací hodiny
2.– 5. ročník: 4 vyučovací hodiny
6. – 9. ročník: 5 vyučovacích hodin.
Organizace výuky v týdnu od 5. 9. do 9. září 2022
1. ročníky: 4 vyučovací hodiny
2. – 5. ročníky: 5 vyučovacích hodin (podle rozvrhu a pokynů třídních učitelů)
2. stupeň: 6 vyučovacích hodin, bez odpolední výuky (podle rozvrhu a pokynů třídních učitelů)

Dana Seifertová

Comments are closed.