Den ochrany za mimořádných událostí

V pondělí 26.9. proběhl na 2. stupni projektový den s názvem „Den ochrany člověka za mimořádných událostí„. Žáci se na 8 stanovištích blíže seznámili např. s požární ochranou, 1. pomocí při úrazu v dopravě i v domácnosti.
Největší úspěch mezi dětmi byly praktické ukázky požárníků a záchranářů.
Jana Novotná

Dana Seifertová

Comments are closed.