3.A loví dopravní značení v okolí školy

Tématem výuky prvouky je dopravní výchova, a tak jsme se rozhodli, že využijeme tablety k „lovu dopravního značení“. Rozdělili jsme se do skupin. Členové každé skupiny měli za úkoly prostřídat ve dvou rolích – modelka a fotograf.
Společně jsme v nejbližším okolí školy hledali různá dopravní značení, ve skupinách se shodli na jejich pojmenování a funkci a zaznamenali jsme je pomocí tabletů.
Následující hodinu jsme ve třídě prezentovali naše „úlovky“ – každá modelka/model nám představil/a „své“ dopravní značení. Současně jsme dopravní značky roztřídili podle významu.
Pavlína Hublová

Dana Seifertová

Comments are closed.