5. A a škola minulosti

V úterý 7. října jsme navštívili Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského. Nejdříve jsme si říkali, jaké to kdysi bylo ve škole. Jak vypadaly třídy a jak těžké bylo být učitelem v době, kdy pro rodiče bylo důležitější, aby děti pracovaly na poli a staraly se o dobytek, než aby se vzdělávaly. Potom jsme vyplňovali sešity s otázkami, na které jsme hledali odpovědi v prostorách muzea. Nakonec jsme si vyzkoušeli psaní husím brkem. (Tomáš Pastucha)

Dana Seifertová

Comments are closed.