Badatelská výprava 1.A,1.B a přípravná třída

V pátek vyrazili ti nejmladší žáci do lesa prozkoumat podzimní přírodu a něco nového se naučit. I venku jsme společně počítali značky, určovali směr, skládali písmenka z klacíků, četli nápisy, poznávali stromy a sbírali jsme přírodniny. Zkrátka škola hrou, kterou si všichni užili.
Kateřina Kubišová, Johanka Zummerová, Dana Krejčová

Dana Seifertová

Comments are closed.