Deváté třídy v Evropském domě

Na konci září se deváté třídy zúčastnily interaktivního programu v Evropském domě. 
Žáci poznali, jak funguje Evropská unie a její instituce. 
Diskutovali také například o tom, zda by zavedli v ČR euro. 
Uvědomili si, jaké konkrétní výhody může členství ČR v EU přinést mladým lidem. Většina by například ráda vycestovala nejen studijně do zahraničí. 
Marie Mrázková

Dana Seifertová

Comments are closed.