Návštěva úřadu práce

V pondělí 10. října se žáci devátých tříd vypravili na úřad práce, kde měli možnost vyplnit si profesní test a klást dotazy ohledně výběru střední školy. V neposlední řadě dostali návod na to, jak přemýšlet o své budoucí profilaci.
Všem přejeme, ať je jejich rozhodnutí to správné.
H. Paskudová, M. Mrázková

Dana Seifertová

Comments are closed.