Přírodověda v pracovně fyziky

V úterý 11. října jsme byli v učebně fyziky, kde jsme se učili sestrojit jednoduchý elektrický obvod a potom jsme zjišťovali, které látky jsou vodiče a které izolanty. 
(Laura Brejchová)

Dana Seifertová

Comments are closed.