Srdíčkové dny

V druhé polovině září proběhly na naší škole podzimní Srdíčkové dny. Prodejem předmětů s logem Život dětem se letos podařilo vybrat částku 12 569 Kč, která bude použita na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi odkázanými na domácí péči.
Organizace Život dětem tímto velice děkuje všem přispěvatelům z řad žáků, rodičů i učitelů. Věříme, že příští rok se opět budeme moci s radostí do této akce zapojit.
Angelika Pokorná

Dana Seifertová

Comments are closed.