Žáci 2.A se učí spolupracovat

18. 10. proběhl v naší třídě program zaměření na spolupráci. Vzájemně jsme si povídali, hledali ve skupinách řešení různých zadání, hráli jsme zábavnou hru s čarodějnicí. Na závěr jsme dokázali popsat, co nám spolupráce s ostatními přináší a proč je dobré se o ni neustále snažit.
Jitka Košatová

Dana Seifertová

Comments are closed.