Pozdrav z Národního zemědělského muzea

V pátek 18. listopadu jsme se vypravili do Národního zemědělského muzea.
Zaměřili jsme se na expozice věnované rybářství, vodě, historii zemědělství a především myslivosti a gastronomii. Zaujaly nás tradiční pokrmy, kuchyňské spotřebiče, hospodářská zvířata, vodní mlýny a elektrárny. Odvážlivci se vydali i do lesního labyrintu. Na filmovém plátně jsme sledovali velké úsilí o obnovu našich lesů. Lesní zvířata nás při tom velmi bedlivě pozorovala. Na závěr jsme zamířili na výstavu traktorů. Museli jsme se vyhýbat malým traktoristům, kteří tu právě měřili své síly na malých modelech. Nás starší naopak zaujal opravdový trenažér na traktor. Určitě to je pádný důvod pro další návštěvu s rodiči. 
Žáci 1.A a 1.B a paní učitelky Johanka Zummerová a Hana Tomášová

Dana Seifertová

Comments are closed.