Vážení rodiče a žáci, 

ve spolupráci se SRPŠ proběhne během měsíce listopadu dotazníkové šetření Kalibro, kde můžete vyjádřit své názory na školu. Prosíme o vyplnění dotazníku Vás rodiče a také prosíme rodiče žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) o pomoc při vyplňování dotazníku určeného žákům 1. stupně (pouze zda děti porozuměli otázkám). Odkazy pošle třídní učitel emailem. Žáci 2. stupně budou tento dotazník vyplňovat ve škole. 

Zprávu, kterou od Kalibra obdržíme zveřejníme na webu školy.

Děkujeme za spolupráci vedení školy. 

Dana Seifertová

Comments are closed.