Informace k přijímacímu řízení na SŠ – pro rok 2022/2023 pro žáky 9. ročníků

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

-u výchovné poradkyně  Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ a jejich webových stránkách, v propagačních letácích

-v Atlasu školství a brožurách o jednotlivých typech škol v Praze a okolí

Střední škola vyhlásí kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31. 1. 2023

Info-k-prijimacimu-rizeni-22-23-9.-r

Dana Seifertová

Comments are closed.