Klára 3847

Zajímavý název zajímavého divadelního představení, kterého se zúčastnily obě osmé třídy dne 26. 1. Námětem je osobní vyprávění paní Kláry, která přežila holocaust v koncentračním táboře Osvětim. Přidanou hodnotou bylo, že celý příběh vyprávěla její vnučka, která zároveň v představení hrála svou vlastní babičku. Téma smutné a vážné, ale zpracované s neuvěřitelnou lidskostí a laskavostí. Všechny nás zasáhlo a myslím, že i ti nejzatvrzelejší byli nuceni se nad celou problematikou více zamyslet.
Petra Hazlbauerová

Dana Seifertová

Comments are closed.