Polytechnická hnízda

Druhé pololetí zahájila třída 7. B návštěvou polytechnických hnízd na COPTH + G ve Vysočanech. Zadáním bylo vytvořit model stojánku v programu pro 3D tiskárnu. Snad se všichni žáci při příští návštěvě dočkají i svého skutečného modelu, který jim bude dobře sloužit. 
H. Paskudová, S. Sobotová

Dana Seifertová

Comments are closed.