Pohybové didaktické aktivity v hodinách češtiny

Že je ve škole nuda a stále jen sedíme v lavicích? To u nás neplatí. Jaro přišlo do našich lavic a rozhýbalo nás. V hodinách češtiny se pobíhalo, diktovalo, psalo a řešil se pravopis. Deváťáci na pokraji fyzických sil zvládli běhací diktát a po jeho absolvování zjistili, jak dobrou mají nejen fyzičku, ale i krátkodobou paměť.

Šesťáci zase hledali na chodbách a ve třídě slova do svých vět a soutěžili, kdo vytvoří nejdelší rozvitou větu. Na konci hodiny zjistili, že se naučili používat složitou shodu podmětu s přísudkem a dokonce neudělali při tvoření pravopisnou chybu.
Fotografie a zpětné vazby řeknou víc než slova.
A. Wendlíková

Dana Seifertová

Comments are closed.