Mezigenerační setkání

Ve středu 7.6. jsme s dětmi z přípravné třídy navštívili opět Dům pro seniory ROSA.
Zde si pro nás paní Kobzová v rámci týdenního tématu “historie” připravila pro děti ukázky toho, jaké bylo její dětství. Děti všechno velmi zaujalo, byly dokonce smutné, že už dneska nemohou nosit mléko v konvích domů. Přednáška splnila svůj účel mezigeneračního spojení a děti si uvědomily, že dříve nebylo tolik různých možností vyžití, ale přesto měly doby minulé svoje kouzlo.
Dana Krejčová

Dana Seifertová

Comments are closed.