• 20. června 2023
  • dana-seifertova
  • 3. A, 3. B
  • 0

Náš první rok s angličtinou – 3. A a 3. B 

Již téměř deset měsíců se zkoušíme domluvit mezi sebou v cizím jazyce. Známe čísla do 12, umíme pojmenovat některé předměty okolo nás a popsat jejich vlastnosti, umíme říct ve větách základní informace o sobě a světě okolo nás. Dovolte, abychom se představili – jsme žáci třetí třídy… 
Pavlína Hublová

Dana Seifertová

Comments are closed.