Pasování rytířů do řádu čtenářského 

V pátek 16.6. byli naši prvňáčci ze tříd 1.A a 1.B pasováni na rytíře řádu čtenářského. Akce proběhla ve spolupráci MKP v Bohnicích. Během školního roku děti navštívily v dětském oddělení několik programů zaměřených na seznámení s knihovnou, pohádky a bajky. Pasování v krásném prostředí knihovny bylo pro děti milou odměnou. 
Budoucí rytíři museli nejdříve splnit tři úkoly: zarecitovat básničku, uhodnout hádanky a vyluštit křížovku. Po spolužačce následně zopakovali rytířský slib. Své schopnosti čtenáře dokázali přečtením vybraných básniček. Slib stvrdili vlastnoručním podpisem. Pak byl čas pokleknout k pasování mečem. Tohoto slavnostního úkolu se zodpovědně ujal pan zástupce Lukáš Lebduška. Od třídních učitelek rytíři obdrželi medaile, diplom a napínavou knížku na prázdniny. Přítomní rodiče vytvořili krásnou atmosféru a mohli si všechny oslavence vyfotografovat. Naše poděkování míří k paní Martině Würtherlové, která všechny pasováním provázela. 
Všichni se těšíme na další zajímavá setkání nad knížkami. 
Johanka Zummerová, Kateřina Kubišová, Hana Tomášová a děti 1.A a 1.B 

Dana Seifertová

Comments are closed.