Adaptační program 6.A

Ve dnech 5. a 6. září třída 6. A absolvovala adaptační program v lese. Byl plný her a aktivit, které podporují sounáležitost a spolupráci. Třídě se dařilo zvládnout společně různé úkoly, panovala přátelská atmosféra.
Jana Novotná

Dana Seifertová

Comments are closed.